Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Klasa: 402-01/13_01/07

Urbroj: 251-345/13-01

Zagreb, 21.02.2013.

Kojom zakonski predstavnik Osnovne škole za balet i ritmiku, ravnateljica Tihana Sarošević izjavljuje da sukladno članku 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11. – u nastavku teksta: Zakon), kao javni naručitelj u smislu članka 5. stavak 1. točka 3. Zakona, ne postoji sukob interesa u smislu odnos ili odnosa povezanih osoba iz stavka 2. Točke 1. Članka 13. Zakona s gospodarskim subjektima iz stavka 1. Članka 13. Zakona.

Ravnateljica

Tihana Sarošević, prof.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK