Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „NN“ 172/03.; 144/10.; 37/11.; 77/11.) i članka 55. Statuta Osnovne škole za balet i ritmiku, ravnateljica donosi

O D L U K U

o imenovanju službenika za informiranje
Osnovne škole za balet i ritmiku

 

I.

Imenuje se Milena Mandić, tajnica Osnovne škole za balet i ritmiku, kao mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE.

 

II.

Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju, unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje se odnose na rad Škole, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJICA  ŠKOLE
Tihana Sarošević, prof.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK