Odluka o iznosu participacije

 

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine 130/11) Školski odbor Škole za balet i ritmiku, Zagreb, Zagorska 16 na 1. sjednici održanoj 04.04.2017. donio je

ODLUKU O IZNOSU PARTICIPACIJE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./18.

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Škole za balet i ritmiku u financiranju javnih potreba u umjetničkom obrazovanju za školsku godinu 2017./18.

Članak 2.

Participacija roditelja/skrbnika učenika iznosi 1600,00 kuna.

Participacija roditelja/skrbnika za darovite učenike koji pohađaju i više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini  ili više od jednog programa na srednjoškolskoj razini iznosi 1600,00 kuna.

Članak 3.

Participacija roditelja/skrbnika za drugo dijete iz iste obitelji upisano u Školu za balet i ritmiku iznosi  800,00  kuna.

Participacija roditelja/skrbnika za

– treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji upisano u Školu za balet i ritmiku

–  učenika korisnika socijalne skrbi

–  učenika dijete poginulog branitelja ili invalida domovinskog rata

–  učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog Nastavničkog  vijeća

zbog drugog opravdanog razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije

iznosi 100,00 kuna.

Članak 4.

Participacija utvrđena u člancima 2. i 3. ove Odluke plaća se u 11 mjesečnih obroka, prvi obrok od 100,00 kuna pri upisu, te ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka tijekom nastavne godine.

Članak 5.

Ova Odluka donosi se uz suglasnost osnivača, a stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti.

KLASA:003-06/17-02/02

URBROJ: 251-345/17-01

Zagreb, 04.04.2017.

Predsjednica Školskog odbora

Mirjana Brcko

 

 

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK