Kalendar

 
VrijemeAktivnost
27.08.2012.Učiteljsko vijeće
27.08.-31.08.2012.Zaprimanje prijava za audiciju
01.09.2012.Početak školske godine
03.09.2012.Audicija za upis u 1. razred
03.09.2012.Početak nastavne godine
Rujan 2012.Stručna vijeća
15.09.2012.Donošenje Školskog kurikuluma
15.-28.09.2012.Roditeljski sastanci
26.09.2012.Vijeće učenika
26.09.2012.Vijeće roditelja
27.09.2012.Učiteljsko vijeće
27.09.2012.Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole
Listopad 2012.Razredna vijeća
Listopad 2012.Natječaj za temu Božićne produkcije
17.-19.11.2012.Plesni seminar - Maša Kolar
24.11.2012.Slobodne plesna forme klasičnog baleta
01.12.2012.Nastup na Malim plesnim formama-daCi
08.12.2012.Malo klavirsko poslijepodne
Prosinac 2012.Stručna vijeća
17.12.2012.Dan HDGPP-a
21.12.2012.Božićna produkcija
Prosinac 2012.Razredna vijeća, Učiteljsko vijeće
21.12.2012.Završetak 1. polugodišta
24.12.2012.Početak zimskog odmora učenika
11.01.2013.Završetak zimskog odmora učenika
14.01.2013.Početak 2. polugodišta
Siječanj 2013.Plesna radionica - Sabrina Rinaldi
18.01.2013.Prijave za 51. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa
24.02.-08.03.2013.51. regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa
23.03.2013.50. državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa
28.-30.03.2013.Razredna vijeća, učiteljsko vijeće
02.04.2013.Početak proljetnog odmora učenika
06.04.2013.Završetak proljetnog odmora učenika
18.03.2013.Klavirska produkcija
Travanj 2013.Nastup na TREPS-u
29.04.2013.Nastup na proslavi Dana plesa
Svibanj 2013.Nastup na Danima Silvije Hercigonje
Gostovanje u Šibeniku
Svibanj 2013.Natjecanje plesača suvremenog plesa Mia Čorak Slavenska
03.-29.06.2013.Ljetni upisni rok
13.06.2013.Završna produkcija - balet
14.06.2013.Završna produkcija - suvremeni ples
17.-21.06.2013.Razredna vijeća i Učiteljsko vijeće
26.-28.06.2013.Popravni ispiti
28.06.2013.Podjela svjedodžbi
26.08.2013.Početak jesenskog upisnog roka
  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK