Pravilnik o provođenju prijemnog ispita

 

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak. 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst.) i članka 26. Statuta Škole, Školski odbor Škole za balet i ritmiku na sjednici održanoj dana 09.05.2013. donio je

PRAVILNIK
o provođenju prijemnog ispita

Članak 1.

Dobne granice za upis učenika u pojedine programe srednjega umjetničkog obrazovanja propisane su člankom 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11).
Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, u u prvi razred srednje plesne škole mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred osnovnog obrazovanja, a nakon provjere darovitosti.

Članak 2.

Izbor kandidata za upis obavlja se putem prijemnog ispita kojim se utvrđuje razina znanja, vještina i darovitosti kandidata za suvremenu plesnu umjetnost.

Kandidati polažu prijemni ispit iz tri nastavna predmeta odnosno područja:

 • TEHNIKA SUVREMENOG PLESA
 • SUVREMENI PLES
 • RITMIKA I GLAZBA

Svi kandidati pristupaju svim dijelovima ispita i iz njih dobivaju ocjene koje se pretvaraju u bodove. Kandidat koji iz bilo kojeg dijela dobije negativnu ocjenu, eliminira se iz daljnjeg kvalifikacijskog postupka.

Svako nastavno područje ispituje se pred tročlanom (3) komisijom.

Članak 3.

Prilikom dolaska na prijemni ispit, kandidat mora priložiti liječničku potvrdu od nadležnog liječnika (školske/obiteljske medicine) o nepostojanju kontraindikacija za obrazovni program: scenski plesač.

Članak 4.

Za sve što nije uređeno ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o umjetničkom obrazovanju, Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole.

Članak 5.

Zahtjevi na prijemnom ispitu prema nastavnim predmetnim odnosno područjima

TEHNIKA SUVREMENOG PLESA

 • pravilno držanje tijela u ležećem, sjedećem i stojećem položaju u mirovanju i kretanju
 • pravilno disanje
 • svjesno i precizno izvođenje pokreta dijelovima tijela i cijelim tijelom
 • opća tjelesna pripremljenost (fleksibilnost, koordinacija, brzina i snaga)
 • sposobnost zapamćivanja i vještina izvođenja sekvenca i fraza pokreta.

SUVREMENI PLES

 • vještina improvizacije na zadanu temu
 • kreativnost u oblikovanju plesnog zadatka na zadanu temu
 • preciznost izvođenja zadataka

RITMIKA I GLAZBA

 • Nastavno područje Ritmika:
 • izvođenje metra i ritma pokretom
 • plesna improvizacija i oblikovanje pokretom zadanog ritma
 • Nastavno područje Glazba:
 • teorijsko znanje o osnovnim sastavnicama glazbe:
  • a) metar – 2/4, 3/4, 4/4
  • b) ritam – notne vrijednosti
  • c) ritamske kombinacije
 • provjera sluha

Članak 6.

Ukupan broj bodova koje je moguće ostvariti na temelju prijemnog ispita i prethodnog plesnog školovanja je: 120 bodova:

 • najveći broj bodova koje je moguće ostvariti na prijemnom ispitu: 115 bodova
 • najveći broj bodova koje je moguće ostvariti na temelju prethodnog plesnog školovanja (završen četvrti ili pripremni razred): 5 bodova.

Bodovni prag za upis je minimalno ostvarenih: 70 bodova.

Tablica bodova prema predmetnim područjima

OCJENA

TEHNIKA
SUVREMENOG
PLESA

SUVREMENI
PLES

RITMIKA I
GLAZBA

Dovoljan

19-26

9-16

2-7

Dobar

27-34

17-24

8-13

Vrlo dobar

35-42

25-32

14-19

Odličan

43-50

33-40

20-25

 

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednica Školskog odbora:
Aleida Viduka

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 09. svibnja 2013. godine.

KLASA: 003-05/13-01/05
URBROJ: 251-345/13-01
Zagreb, 09. svibnja 2013. godine.

Ravnateljica:
Tihana Sarošević, prof.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK