svi. 212014
 

U školskoj godini 2014./2015. Škola za balet  i ritmiku upisivat će dva prva razreda klasičnog baleta, dva prva razreda suvremenog plesa te predškolske pripremne programe. Za upis je potrebno proći audiciju.

Detaljne informacije oko načina prijave i datuma možete naći ovdje.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK