velj. 192013
 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12. i 86/12.) Osnovna škola za balet i ritmiku – Zagreb, Zagorska 16, raspisuje:

N A T J E Č A J za radno mjesto 1.učitelja klavira i korepeticije m/ž, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme 34 sata tjedno.

Više pročitajte u rubrici – Dokumenti- Natječaj za radno mjesto.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK