srp. 072015
 

Danas je CarNet dao uputstva da učenici koji upisuju prvi razred srednje škole, a koji nisu završili 8. razred, ispisane prijavnice nose u školu koja ih je aktivirala.

Dakle, molimo mlađe učenike da prijavnicu dostave u Školu za balet i ritmiku najkasnije do petka, 10.07.2015. godine u 15.00 sati.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK