Nastavni predmeti

 
Klasični balet

Klasični balet je vrsta plesne umjetnosti, sistem strogo određenih pokreta tijela, ruku, nogu i glave, smišljen da plesaču omogući da se kreće sa što većom agilnošću, kontrolom, brzinom, te lakoćom i gracioznošću. Tehnika klasičnog baleta bazira se na ˝otvorenosti ˝ nogu , mekoći pokreta ruku, gipkosti tijela. Osim tehnike, vrlo je bitna muzikalnost ali i izražajnost. Teme klasičnog baleta mogu biti romantične, realistične ili mitološke s čim je zastupljena različitost dramatičnih i emocionalnih situacija.
Na satu klasičnog baleta učenici svakodnevno prolaze kroz sistem vježbi uz baletni štap, na sredini, vježbi skokova i vježbi na vrhovima prstiju ( špice ) koje se ponavljaju i nadograđuju novim elementima kako učenici napreduju.
Cilj takve vježbe je postizanje pravilne postave tijela, razvoj muskulature, izdržljivosti i izvođačke tehnike te koordinacije pokreta koja se kasnije primjenjuje kod izvođenja raznih baletnih koreografija.
Klasični balet je jedna od najstarijih plesnih tehnika i temelj je svim ostalim plesnim stilovima, te kao takav, nezaobilazan korak u razvoju i školovanju plesača.

Solfeggio

Baletna je umjetnost neodvojiva od glazbe pa tako i obrazovanje baletnog plesača mora obuhvatiti osnovne glazbene pojmove i vještine.
Na nastavi solfeggia uči se notno pismo i osnovni pojmovi glazbene teorije. Kroz pjevanje glazbenih primjera te čitanje ritmičkih slogova učenici se glazbeno osvješćuju, razvijaju osjećaj za ritam, melodiju i glazbenu frazu koji im je neophodan za ples. Također, slušanjem primjera iz literature postepeno upoznaju baletni repertoar.

Povijesni plesovi

Kako svaka umjetnost ima svoj razvojni put koji je potrebno upoznati, tako i kroz nastavu povijesnih plesova učenici upoznaju stilske karakteristike i osnovne korake plesova koji su baletu prethodili i iz kojih se balet razvio u obliku u kojem ga danas poznajemo.

Karakterni plesovi

Različiti narodi njeguju različite plesne i glazbene izričaje koji također imaju svoje mjesto u baletnoj umjetnosti zbog čega se učenici u osnovnoj školi upoznaju s osnovnim plesnim koracima nacionalnih plesova raznih zemalja ( Rusija, Mađarska, Italija, Španjolska ).

Klavir

Učenje klavira je obavezni dio baletnog školovanja. Na satovima klavira učenici svladavaju tehniku sviranja, razvijaju vlastitu muzikalnost i interpretaciju kojom kasnije utječu na svoj plesni izraz, vježbaju glazbenu memoriju te svladavaju glazbeni vokabular.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK