Nastavni predmeti

 
Suvremeni ples

Suvremeni ples je temeljni predmet struke na Odjelu za ritmiku i suvremeni ples. Bavi se osposobljavanjem učenika za plesno stvaralaštvo i izvedbu. Sastoji se od dva nastavna područja: suvremeni ples i plesna tehnika.
Nastavno područje suvremeni ples se bazira na teoriji R. Labana koji je pedagoški pristup plesu podijelio u 8 osnovnih tema koje se tijekom školovanja obrađuju i nadograđuju;
1. Svijest o svojem tijelu u pokretu;
2. Spoznaja vremenskog trajanja i dinamike pokreta;
3. Spoznaja prostora i prostorne orjentacije;
4. Tijek pokreta;
5. Prilagođavanje partneru i suradnja s drugima;
6. Tijelo kao instrument u plesu;
7. Spoznaja osnovnih izražajnih akcija;
8. Radni ritmovi i plesovi rada.
Nastavno područje Plesna tehnika bavi se osposobljavanjem tijela i stjecanjem tjelesne pripremljenosti za izvođenje plesnih pokreta. Koriste se elementi raznih plesnih tehnika.

Klasični balet

Kroz sustav vježbi na podu, vježbi uz baletni štap, vježbi na sredini i skokova učenici rade na svojoj koordinaciji, koncentraciji, preciznosti izvođenja i plesnosti.
Smisao učenja klasičnog baleta na odjelu suvremenog plesa jest poboljšanje izvedbe nastavnih sadržaja glavnog predmeta.

Ritmika i glazba

Umjetnički ples je tijesno povezan s glazbom zbog čega je u obrazovanju plesača nužno osvijestiti i glazbene i plesne elemente te način njihova ispreplitanja. Kako sam naziv predmeta ritmika i glazba govori, predmet se bavi dvoma nastavnim područjima te njihovom korelacijom.

Klavir

Na odjelu suvremenog plesa klavir je izborni predmet, a održava se u obliku individualne nastave jednom tjedno. Kao i ostalim sporednim predmetima, svrha ovog predmeta je unaprijediti svjesnost o sadržajima glavnog premeta. Na nastavi klavira, osim razvijanja sviračke tehnike, pažnja se posvećuje razvoju unutarnjeg sluha i vlastite muzičke predodžbe.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK