ruj. 082014
 

Suvremeni ples

P1 (mlađi) – Ponedjeljak i srijeda: 18.00-19.00, dvorana 1

P2 (stariji)- Ponedjeljak i srijeda: 19.00-20.00, dvorana 1

Klasični balet

P3 (mlađi) – Utorak i četvrtak: 17.30-18.30, dvorana 1

P4 (stariji)- Utorak: 18.30-19.30, petak: 17.30-18.30, dvorana 1

 

SUVREMENI PLES

PREDŠKOLSKI PRIPREMNI PROGRAM

MLAĐI– P1

 1. MATEA BABIĆ
 2. LARA BEVANDA
 3. MIRTA BUKOVEC
 4. ANA CRNOGAJ
 5. PETRA ČANČAR
 6. TARA ČIČIN-ŠAIN
 7. LAURA LOZIĆ
 8. LUNA OBROVAC WEBER
 9. GITA MARIN
 10. LOLA MOMČILOVIĆ
 11. SUNČICA SAJKO
 12. EVA SLAVIČEK
 13. NUŠA STRAŠEK
 14. GULSUM USUBOVA
 15. TIRINEŠ VESELI

PREDŠKOLSKI PRIPREMNI PROGRAM

STARIJI – P2

 1. JELENA BUKVIĆ
 2. PAULA ČABRAJIĆ
 3. LARA DAIDŽIĆ
 4. PAOLA DUIŠIN-DŽUNIĆ
 5. LANA ĐURETIĆ
 6. LARA ERCEG
 7. LUCIJA GERM
 8. LUCIJA IVIĆ
 9. KAJA JAGAR
 10. PETRA JAKUPAK
 11. GAJA KALOGJERA
 12. HANA KUDUZOVIĆ
 13. MAGDALENA LUCIĆ
 14. VITO MILKOVIĆ
 15. JOSIPA PALIČKA
 16. LISA RADIČEVIĆ
 17. TOMEA RAJAKOVIĆ
 18. MELANI SIROVICA
 19. EMA STRBAD

KLASIČNI BALET

PREDŠKOLSKI PRIPREMNI PROGRAM

MLAĐI – P3

 1. MATEA BENC
 2. NATALIE BORBAŠ
 3. RINA-ESTER BRANDL
 4. EMA BRUČIĆ
 5. IVA LUCIJA CAUŠEVIĆ
 6. EVA KELAVA
 7. TIA KOZJAK-LESIČKI
 8. ANA MARŠIĆ
 9. ILKA MEDIĆ
 10. CHIARA PERANIĆ
 11. HANA PETRUŠIĆ
 12. TESA PETRUŠIĆ
 13. LEONA RADOVČIĆ
 14. EVA ŠANDRIĆ
 15. IVA UDOVIČIĆ

PREDŠKOLSKI PRIPREMNI PROGRAM

STARIJI – P4

 1. ISKRA BIŠČEVIĆ
 2. ELEONORA BRAČIĆ
 3. ANTONIJA BUČKAL
 4. TENA DUKANOVIĆ
 5. LEONA ILIJAŠ
 6. LUCIJA JAGODIĆ
 7. KORINA JELIĆ
 8. PETRA KASELJ
 9. ALBERT KARMAN
 10. MIA KLARIĆ
 11. ANA KONJEVOD
 12. JANA KOPRIČANEC
 13. KLARA MUŽEK
 14. NINA PRIŽMIĆ
 15. JANA PUŠKARIĆ
 16. PAVLA VIŠNJIĆ
 17. MATEA ZVONKOVIĆ
  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK