ruj. 022016
 

 

KLASIČNI BALET

IME I PREZIME                     BODOVI

ZADOVOLJILI

 1. FRANKA SAIĆ 26 – stariji tečaj
 2. LAURA BUNDAVICA VITEZICA 25 – stariji tečaj
 3. IZIDORA TOMEC –  22
 4. NIKA ŠULEVSKI –  21
 5. ANJA FILETIN –  20

NISU ZADOVOLJILI                           BODOVI

 1. ESTERA BERNARDA BATARELO  -17
 2. MARIJA KONJEVOD – 15
 3. LINDA NUJIĆ – 15

 

SUVREMENI PLES

IME I PREZIME                                  BODOVI

ZADOVOLJILI

 1. KLARA MATAHLIJA  – 15 – stariji tečaj
 2. BRUNA HRESTAK  – 13
 3. FRANKA SAIĆ  – 13
 4. MAJA ERK  – 12
 5. LANA DANIČIĆ –  11
 6. MARA MUTVAR – 11

NISU ZADOVOLJILI

 1. KATJA KESERIĆ – 10
 2. LUCE CIGLENEČKI –  10
 3. ANJA FILETIN  – 9
 4. ANISSA NORDIO  – 9
 5. LUCIJA PEJAKOVIĆ  – nije pristupila
 6. MAURA RIVA MRKOBRADA – nije pristupila
  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK