lip. 152016
 

REZULTATI AUDICIJE ZA PREDŠKOLSKE PRIPREMNE PROGRAME – LJETNI ROK

KLASIČNI BALET

ZADOVOLJILI                     BROJ BODOVA

 

 1. LEDA BERKOVIĆ – 31
 2. MARTA RADULOVIĆ – 29 – stariji pripremni program
 3. PAULA FILEPI – 28 – stariji pripremni program
 4. TARA MEDAR – 28 – 1. razred
 5. MANUELA OSTRMAN – 27
 6. PAULA KLANJČIĆ – 27
 7. MARIJA ZUBAK – 26
 8. MAŠA LUKIN – 25 – 1. razred
 9. FLORA TOLJ – 25
 10. MAŠA KOVAČIĆ – 24 – uvjetni upis
 11. PATRICIA ROGIĆ – 24
 12. TINA PODNAR – 24
 13. NERA TKALČIĆ – 23
 14. MARA ŠIMEK – 22
 15. NINA BOJIĆ – 22 – stariji pripremni program
 16. VITA VINOVČIĆ – 22 – stariji pripremni program
 17. NELA SPAJIĆ – 21
 18. MIREJ ĐUROVIĆ – 21
 19. LARA VUKOVIĆ – 18 – stariji pripremni program

 

NISU ZADOVOLJILI

 1. ANA SIČENICA – 17
 2. EMA BUŠLJETA – 17
 3. DORA BOSANAC – 17
 4. MARTA SORIĆ – 17
 5. NIKA DEŽMAN – 17
 6. ANA BAGO – 16
 7. NELA BRONIĆ – nije pristupila
 8. ANA VUKOVIĆ – nije pristupila
 9. CVITA SORIĆ – nije pristupila
 10. BRUNA PITEŠA – nije pristupila

 

SUVREMENI PLES

 

ZADOVOLJILI                     BROJ BODOVA

 

 1. PAULA FILEPI – 15 – stariji pripremni program
 2. PAULA KLANJČIĆ – 15
 3. TARA NARDELLI – 14
 4. KALINA KORDIĆ – 14 – stariji pripremni program
 5. MAŠA PINTARIĆ – 14 – stariji pripremni program
 6. MAŠA GAJIĆ – 14 – stariji pripremni program
 7. VIDA SLEMENŠEK – 14
 8. NINA PRLIĆ – 14
 9. LENA SMAILBEGOVIĆ – 13
 10. LANA MAMUZIĆ – 13
 11. KLARA SKOKO – 13
 12. MARIJA ZUBAK – 12
 13. NIKA PARLOV – 12
 14. MARTA RADULOVIĆ – 12
 15. LARA ČABRAJA RUKAVINA – 12
 16. JONA JADRIJEVIĆ CVRLJE – 12
 17. EVA SOVIĆ – 12
 18. NINA BENKO – 11
 19. FLORA RASPUDIĆ – 11

 

NISU ZADOVOLJILI

 

 1. MARTA SORIĆ – 10
 2. MIREJ ĐUROVIĆ – 10
 3. VITA VINOVČIĆ – 10
 4. JURJA LABURA – 10
 5. NUŠA AUGUSTINI – 10
 6. ANA SIČENICA – 10
 7. MARIJA ALJINOVIĆ – 10
 8. HANA PERKOVIĆ – 10
 9. LANA MARINKOV – 10
 10. PATRICIA ROGIĆ – 9
 11. MARA ŠIMEK – 9
 12. FLORA TOLJ – 9
 13. RICARDA STANKOVIĆ – 9
 14. NIKOL ŠARONJA – 9
 15. NELA SPAJIĆ – 9
 16. MAŠA KOVAČIĆ – 9
 17. MARTA MAVER – 9
 18. LARA VUKOVIĆ – 9
 19. NINA BOJIĆ- 9
 20. KATARINA SERTIĆ – 8
 21. VERONIKA ŠTEFANAC – 8
 22. CVITA SORIĆ – nije pristupila
 23. NELA BRONIĆ – nije pristupila
 24. ANA VUKOVIĆ – nije pristupila
 25. EMA MATOŠEVIĆ – nije pristupila

 

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK