lip. 132017
 

Rezultati audicije – ljetni rok

 

KLASIČNI BALET

 

ZADOVOLJILI                    BROJ BODOVA

 1. ELA ANZULOVICH – 26
 2. MARTA JELINČIĆ – 26
 3. MARA MANDIĆ – 26
 4. PETRA PAVLIC – 25
 5. MAR PEREZ  RAPAIĆ – 25
 6. MAGDALENA KOVAČEVIĆ – 24
 7. NEA BOCKOVAC – 24
 8. TARA KNEŽEVIĆ – 23
 9. ANA VUKOVIĆ – 22
 10. LATICA FILIPAJ – 22
 11. EMA GLAGOLIĆ – 21
 12. LARA ĐURICA – 21
 13. GRETA OBROVAC FRANIĆ – 20
 14. LILI MANCE – 20
 15. ASJA SINKOVIĆ ANDRES – 20
 16. MARIJA MAGDALENA KIRAC – 19
 17. FILIP DAIDŽIĆ – 18
 18. ANA ŽARKO – 18
 19. MARTA KRIŽAN – 17
 20. MAGDALENA KESEROVIĆ – 17

 

NISU ZADOVOLJILI                    BROJ BODOVA

 1. MARETA ČUKELJ – 16
 2. ELA PEĆNIK – 16
 3. EVA PATRLJ – 16
 4. ELENA LURI BAJS – 16
 5. ANJA SALOPEK KAVČIĆ – 15
 6. LUCIJA HRŠAK – 14
 7. SARA PRCE – 12
 8. IRIS TOT – nije pristupila
 9. LARA VASILJEVIĆ – nije pristupila

 

 

SUVREMENI PLES

 

ZADOVOLJILI                    BROJ BODOVA

 1. MAŠA KOVAČIĆ – 43
 2. TEA DŽIJAN – 43
 3. MIA MARENIĆ – 43
 4. NELA SPAJIĆ – 42
 5. NEA BOCKOVAC – 42
 6. MARA MANDIĆ – 42
 7. LARA VASILJEVIĆ – 41
 8. LUCIJA RUNTIĆ – 41
 9. MAR PEREZ RAPAIĆ – 41
 10. MAGDALENA KOVAČEVIĆ – 40
 11. LATICA FILIPAJ – 40
 12. HANA ŠULEKIĆ – 40
 13. ANA VUKOVIĆ – 40
 14. ANA ŽARKO – 38
 15. BARTOL GLUHAK – 38
 16. ELA MUŠKIĆ – 37
 17. LARA ĐURICA – 36
 18. MARTA KRIŽAN – 33

 

NISU ZADOVOLJILI                    BROJ BODOVA

 1. DORA JURIŠIĆ – 30
 2. EVA SUPEK – 30
 3. IRMA LEDIĆ – 28
 4. BRUNA BALIJA – 27
 5. BIANCA SENTE – 26
 6. MARIJA MAGDALENA KIRAC – 24
 7. MARTA NOVOSEL – 24
 8. KARLA FURDEK – 23
 9. LILI MANCE – 21
 10. KATJA STOŠIĆ – 20
 11. EMA LETICA VODOPIĆ – 19
 12. UNA ZUBAK – 18
 13. IVA MARTINČEVIĆ – 17
 14. ZRINKA KOVAČEVIĆ – 17
 15. ADA HARJAČEK – 17
 16. ELA PEĆNIK – 17
 17. ELENA LURI BAJS – 17
 18. ANJA SALOPEK KAVČIĆ – 17
 19. ELA ANZULOVICH – nije pristupila
 20. KLARA MILIČIĆ – nije pristupila
  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK