ruj. 032015
 

KLASIČNI BALET

1.RAZRED

ZADOVOLJILI

 1. EMA STRBAD – 33
 2. ANABELA VALČIĆ – 21

 

NISU ZADOVOLJILI

/

PREDŠKOLSKI PRIPREMNI PROGRAM

ZADOVOLJILI

 1. MARTA MAŠA PAVLINIĆ- 27
 2. MARIJA ŽARKO – 26
 3. LANA ŠTROK – 25
 4. GRETA MUDRINIĆ – 23 (stariji program)

NISU ZADOVOLJILI

 1. ANISSA NORDIO – 16

 

SUVREMENI PLES

 1. RAZRED

ZADOVOLJILI

 1. TARA SLEMENŠEK – 14
 2. ANJA GABRIĆ – 14
 3. LARA ZDRAVEC ČOLAK – 13
 4. MARA ĆUSAK – 13
 5. KLARA MUDRIĆ – 13
 6. KATJA NJARI – 12

 

NISU ZADOVOLJILI

 1. ANTEA MIŠIĆ – 10
 2. ANABELLA VALČIĆ – 10
 3. HANA GROZDEK – 10
 4. MATEA BABIĆ – 10
 5. EMA CAREVIĆ – 10
 6. LAURA GROF – 10
 7. EMA STRBAD – nije pristupila

 

 

PREDŠKOLSKI PRIPREMNI PROGRAM

ZADOVOLJILI

 1. GITA POLJAČEK – 15 ( mlađi)
 2. GABRIELA ČOLIĆ – 13 ( stariji)
 3. GRETA MUDRINIĆ – 13 (stariji)
 4. ANI BRKIĆ – 13 (mlađi)
 5. LEONA RADANEC – 12 (stariji)
 6. MARGITA GERIĆ – 12 (stariji)
 7. MARTA MAŠA PAVLINIĆ – 11 (stariji)

 

NISU ZADOVOLJILI

/

 

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK