ruj. 052017
 

Prvi razred

Zadovoljili

 1. Marta Radulović – 30
 2. Laura Vučković – 29

Nisu zadovoljili

 1. Eva Vojta – 15
 2. Paulina Šulekić – 15

 

Predškolski pripremni program

Zadovoljili

 1. Lara Sakač – 29
 2. Nika Nemet Vukadin – 21
 3. Zoe Zrnić – 18

Nisu zadovoljili

 1. Marija Murgić – 16
 2. Lucija Mendaš – 16
 3. Tara Kosec – 16
 4. Tonka Petrušić – 15

Nisu pristupili

 1. Lucija Milić
 2. Lucija Drenški
  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK