ruj. 022017
 

Prvi razred:

ZADOVOLJILI:

 1. NOA ZELJKO – 43
 2. MORANA ZOVKO – 39
 3. DARIJA DIZDAR – 37
 4. MAJA TADIĆ – 35
 5. PETRA ČANČAR – 35
 6. EVA TEKOVIĆ – 33
 7. ANA DROPULJIĆ – 33
 8. PAULINA ŠULEKIĆ – 32

NISU ZADOVOLJILI:

 1. MAURA RIVA MRKOBRADA – 27
 2. DORA LOŽNJAK – 25
 3. ELENA ŠULJAK – 22
 4. DORA ČUČKOVIĆ – 20
 5. HANA BOSANAC – 20
 6. RITA VOREL – 20

NISU PRISTUPILI:

 1. IRIS MATEŠIĆ

 

Predškolski pripremni program

ZADOVOLJILI SU:

 1. FRANKA GABRIJELA PLAVEC – 43
 2. LARA MARIJA ŽAGAR – 43
 3. KARLA REZDEVŠEK – 40
 4. KLARA FIRŠT – 38
 5. BRUNA BALIJA – 36
 6. DORA ĆORIĆ – 34

NISU ZADOVOLJILI:

 1. MARIJA MURGIĆ – 20
 2. LUCIJA MILIĆ – 20
 3. EVA SORIĆ – 20

NISU PRISTUPILI:

 1. DEA GWEN GRUICIC
  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK