Srednja škola

 

Škola za balet i ritmiku od školske godine 2013./2014. provodi srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje scenski plesač koje se provodi prema Planu i programu za zanimanje scenski plesač propisanom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Nastavnim sadržajima redovite nastave, te širokim spektrom izbornih predmeta i fakultativne nastave škola osposobljuje učenika, budećeg plesača, za zahtjeve plesne scene danas koja traži suvereno vladanje raznim plesnim tehnikama i stilovima kao i korištenje glumačkih i vokalnih sposobnosti.

Srednje plesno školovanje traje 4 godine, nakon kojeg učenici stječu IV. stupanj stručne spreme i zvanje Scenski plesač.
Srednju školu, u pravilu, upisuju djeca koja su završila osnovnu plesnu školu, zadovoljila zahtjeve prema umjetničkom kurikulumu te položila prijemni ispit.
Darovita djeca, koja nisu pohađala osnovnu školu, a zadovoljila su kriterije propisane kurikulumom te položila prijemni ispit mogu upisati pripremni razred, a samo iznimno i prvi razred srednje škole.

Nastava se odvija u sjedištu Škole u Zagorskoj 16 te u prostorima OŠ Špansko Oranice, gdje učenici pohađaju stručne umjetničke predmete.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK