Nastavni predmeti

 
Tehnika klasičnog baleta

Učenici postepeno svladavaju baletne korake u svrhu unapređenja i poboljšanja plesna tehnike i kvalitete nastavnih sadržaja ostalih plesnih predmeta. Vodi se načelom primjerenosti dobi i sposobnosti plesača, a razvija koncentraciju i plesnost.

Tehnika suvremenog plesa

Nastavni sadržaju ovog predmeta osposobljuju tijelo kao instrument izražavanja u plesnoj umjetnosti. Učenici će naučiti osnovne vrste pokreta i načine kretanja prostorom. Ravnoteža, geste, skokovi, okreti i padovi su osnova ovog predmeta dok mu je cilj osposobiti tijelo plesača za izvedbu različitih stilova suvremenog plesa.

Suvremeni ples

Temelji se na Labanovom učenju o prostornoj harmoniji i izražajnosti pokreta ( Koreutika i Eukinetika). Nastavni sadržaji su izbor iz 16 tema Labanovog učenja o usklađenosti sadržaja i oblika umjetnosti pokreta:
I. Tema: Svijest o svom tijelu u pokretu
II. Tema: Spoznaja vremenskog trajanja i dinamike kao elementa ritma
III. Tema: Spoznaja prostora i prostorne orijentacije
IV. Tema: Tok pokreta
V. Tema: Rad s partnerom
VI. Tema: Tijelo kao instrument u plesu
VII. Tema: Spoznaja osnovnih izražajnih akcija
VIII. Tema: radni ritmovi i plesovi rada
IX. Tema: Spoznaja oblika tijela u prostoru
X. Tema: prijelazi između effort-akcija
XI. Tema: Prostorna harmonija
XII. Tema: prožimanje oblika i sadržaja
XIII. Tema: Elevacija
XIV. Tema: Skupni ples
XV. Tema: Skupne formacije
XVI. Tema: Ples kao umjetnost: plesna kompozicija

Narodni plesovi i običajI

Učenici će kroz ovaj nastavni predmet steći osnovna znanja vezana uz bogatsktvo hrvatske nacionalne baštine te upoznati narodne plesove, običaje i izvornu narodnu pjesmu i glazbu Republike Hrvatske.

Jazz dance

Jazz dance je nastao kombinacijom klasičnog baleta sa prvim plesovima koji su se plesali na jazz glazbu kao što su: charleston, step, foxtrot, jitterbug, boogie woogie i swing. Temelji se na Matt Matox i Horton plesnoj tehnici. Danas se izvodi na sve vrste glazbe i povezan je sa svim plesnim tehnikama.
Kroz dvije godine na ovim tehnikama rada će učenici proširiti svoje izvedbene plesačke sposobnosti.

Step

Zadaća ovog predmeta je svladavanje step kombinacija i koraka te nadopunjavanje ritma glazbe novim instrumentom – stepom. Kao i kroz Jazz dance, kroz Step će učenici proširiti svoje izvedbene plesačke sposobnosti.

Ritmika i glazba

Nastavni sadržaji ovog predmeta osiguravaju razumijevanje glazbe i osvješćivanje njenih sastavnica umjesto spontanog doživljaja glazbe. Stečenim vještinama i razvijanim sposobnostima u glazbenom dijelu predmeta dodaje se prostorna dimenzija i pokret te se doživljaj glazbe dovodi na viši stupanj osviještenosti u odnosu na vlastito tijelo.

Povijest plesa

Cilj ovog predmeta je upoznati učenike s razvojem plesne umjetnosti u povijesnom kontekstu.

Anatomija

Učenici će znanjem iz anatomije bolje razumjeti kretanja ljudskog tijela te će također dobiti uvid u najčešće ozljede vezane uz ples, njihovo liječenje i prvu pomoć.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK