Novi učenici

 
Jesenski rok 2017./2018.

Za upis u osnovnu školu i predškolske pripremne programe potrebno je:

  1. Prijaviti se
  2. Zadovoljiti zahtjeve na audiciji
  3. Upisati se

 

Prijave:

21.8.-31.8.2017.

Za prijavu je potrebno školi dostaviti čitko ispunjenu prijavnicu ( obrasci ) te rodni list i domovnicu. Dokumentacija se može poslati elektroničkom poštom ili osobno dostaviti u tajništvo škole radnim danom od 09-14 sati.

Učenici se mogu prijaviti za upis na oba odjela. Audiciji za  prvi razred pristupaju djeca koja će do 01.10. tekuće godine navršiti 9 godina, mlađi kandidati pristupaju audiciji za predškolske pripremne programe. Molimo ispuniti prijavnicu za odjel i uzrast za koji se prijavljuje audicija. Ukoliko se prijavljuju oba odjela, potrebno je dostaviti obje prijavnice.

Djeca koja su već prošla audiciju za pripremne programe, a još ne upisuju 1. razred ne moraju pristupiti audiciji, već se samo trebaju doći upisati u sljedeću šk.godinu, dok oni koji su navršili 9 godina, pristupaju audiciji za 1. razred.

Audicije:

Zagorska 16

1.9.2017. – suvremeni ples

4.9.2017. – klasični balet

Audicija se sastoji od malog plesnog sata na kojem se gledaju fizičke predispozicije za ples, izražajnost i plesnost te provjere sluha i ritma. Potrebno da kandidati na sebi imaju sportsku, rastezljivu i usku odjeću.

 

Upisi:

Novi se učenici mogu upisati nakon objavljenih rezulltata audicije, u tajništvu škole od 9-15 sati zaključno sa srijedom, 6.9.2017. godine.

Za upis u školu, nakon prolaska audicije, potrebno je Školi dostaviti čitko popunjenu upisnicu te dokaz o izvršenoj uplati prvog obroka participacije.

Prilikom upisa sklapa se Ugovor o plaćanju participacije i potpisuje Suglasnost o korištenju osobnih podataka. Školski odbor donosi odluku o iznosu participacije za svaku školsku godinu. U školskoj godini 2017./2018.,  odlukom Školskog odbora godišnja participacija iznosit će 1.600,00 kn.

Upisi se vrše osobno, u prostorijama Škole, Zagorska 16.

Kandidati koji pri upisu ne dostave svu potrebnu dokumentaciju, neće se smatrati upisanima.

Za bilo kakve daljnje informacije stojimo na raspolaganju.

 

VAŽNO: Ne uplaćivati participaciju dok nisu objavljeni rezultati audicije, odnosno dok kandidat nije stekao pravo upisa.

PODATCI ZA UPLATU PARTICIPACIJE:

Platitelj: IME I PREZIME UČENIKA

Primatelj: Škola za balet i ritmiku, Zagorska 16, 10000 Zagreb

Iznos: 100,00 HRK

IBAN ili broj računa primatelja: HR6023600001101431283

Poziv na broj primatelja: 2017-2018

Opis plaćanja: PARTICIPACIJA – 1.rata za šk.god. 2017.-2018.

 

 

 

 

 

 

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK