Novi učenici

 

 

Obavijest o upisu u 1.razred srednje škole

Upisi u srednju školu – ljetni rok

Škola za balet i ritmiku u školsku godinu 2017./2018. upisuje dva 1. razreda srednje škole, ukupno 23 učenika za smjer Scenski plesač.

Za školsku godinu 2017./2018. prijave za upise u srednje škole vršit će se elektronskim putem preko stranice www.upisi.hr.

U prvi razred srednje plesne škole upisuju se, u pravilu, učenici koji su završili osnovnu plesnu školu ili pripremni razred.

Program plesne umjetnosti s općeobrazovnim dijelom

Kandidatima se vrednuju zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja:

 1. a) prosjeci zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja,
 2. b) zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik
 3. c) tri nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja: Glazbena kultura, Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura
 4. d) opći uspjeh u 4. razredu osnovne plesne škole ili opći uspjeh u pripremnom razredu plesne škole
 5. e) dodatni i poseban element (uključujući prijamni ispit).

Predmet koji škola posebno vrednuje je Glazbena kultura, a natjecanje znanje je natjecanje iz Povijesti.

Na temelju općega uspjeha u prethodnoj plesnoj školi i prijamnoga ispita, kandidat može ostvariti najviše 200 bodova ( najviše 115 bodova na prijamnom ispitu), prag na prijamnom ispitu iznosi 70 bodova.

Paralelni plesni program

Kandidatima koji paralelno upisuju srednju plesnu školu uz drugi obrazovni program vrednuje se samo opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu plesne darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova, a najveći mogući broj bodova na prijamnom ispitu je 115.

Iznimna darovitost kandidata

U pripremni program srednje škole, odnosno u prvi razred srednje plesne škole, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred osnovnog općeg obrazovanja, a na temelju iznimne darovitosti, koju su pokazali na provjeri darovitosti koju provodi Škola.

 

Rokovi:

 1. Kandidati moraju u školi koju već pohađaju ( osnovna ili srednja) zatražiti elektronički identitet s kojim se mogu prijaviti u sustav. Početak prijava u sustav je 25.05., početak prijava obrazovnih programa je 26.6., a završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere je 2.07.2017. godine.
 2. Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH je 13.6.2017.
 3. Ukoliko kandidati ne završavaju 8. razred, potrebno je javiti se u Školu za balet i ritmiku kako bismo im aktivirali mogućnost odabira paralelnog plesnog programa
 4. Kandidati odabiru paralelni plesni program Scenski plesač.

Sve ove predradnje nužno je izvršiti do 2.07.2017. kada završavaju prijave programa za koji se traži dodatna provjera.

 1. Prijamni ispit održat će se 4.07.2017. godine, u OŠ Špansko Oranice s početkom u 10 sati. Na prijemni ispit donosi se potvrda liječnika specijalista ( ortopeda) o sposobnosti za pohađanje prijavljenog programa. Rok za unos rezultata je 6.07.2017. godine.
 2. Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH je od 25.5. do 26.06.2017. godine
 3. Od 6.07. do 7.07.2016. godine kandidati mogu podnijeti svoje prigovore na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis.
 4. Od 10.07. do 12.07.2017. kandidati donose ispisane i potpisane prijavnice ( ispisuju se iz sustava) razrednicima u svojoj osnovnoj školi ili u školu koja ih je aktivirala ako u ovoj godini ne završavaju 8. razred. Kandidati koji nisu učenici šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu.
 5. Konačna ljestvica poretka bit će objavljena 13.07. 2016.
 6. Upis je 13.07.2017. godine od 09.00-14.00 sati

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

 1. Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe od 25.05.-9.06.2017. godine
 2. Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH od 25.05. – 9.06.2017. godine
 3. Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu je od 25.05. – 16.06.2017.
 4. Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 25.05. – 16.06.2017.
 5. Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 16.06.2017.
 6. Provođenje dodatne provjere za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav je 20.06.2017. godine u 12 sati u OŠ Tituš Brezovački
 7. Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta – 21.06.2017. godine
 8. Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa – 23.06.2017. godine

Dokumenti:

Kandidati dostavljaju :

 1. Na audiciju:

– potvrdu liječnika specijalista ortopeda

 1. Pri upisu:

-potpisanu upisnicu ( kandidati ispisuju iz sustava)

– liječničku svjedodžbu medicine rada, pribavljenu nakon dobivenog mišljenja ortopeda ( iznimno, u slučaju nemogućnosti dobavljanja svjedodžbe medicine rada do datuma upisa, učenici su je dužni školi dostaviti do kraja 1. polugodišta)

-potvrdu o plaćenoj prvoj rati participacije ( 100,00 kn )

-potpisuju ugovor o plaćanju participacije

-školsku upisnicu

 

Provjera sposobnosti, odnosno prijemni ispit definiran je Pravilnikom o provođenju prijemnog ispita. Kandidati pristupaju audiciji na kojoj se utvrđuju njihova znanja i vještine iz predmeta: tehnika suvremenog plesa , suvremeni ples i ritmika i glazba.

 

Naknada za povećane troškove obrazovanja:

Godišnja participacija roditelja/skrbnika za povećane troškove obrazovanja u školskoj godini 2017./2018. iznosi 1.600,00 kn. Godišnja participacija roditelja/skrbnika za drugo dijete iz iste obitelji upisano u Školu za balet i ritmiku iznosi  800,00  kuna. Godišnja participacija roditelja/skrbnika iznosi 100 kn za: a) treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji upisano u Školu za balet i ritmiku, b)učenika korisnika socijalne skrbi, c) učenika dijete poginulog branitelja ili invalida domovinskog rata, d) učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog Učiteljskog  vijeća zbog drugog opravdanog razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije. Prvi obrok u iznosu od 100,00 kuna plaća se prilikom dostave  upisnice u Školu, a ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka tijekom nastavne godine.

 

 

Ostali kriteriji i uvjeti:

Izbor kandidata utvrđuje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata koja se dokazuje potvrdom liječnika specijalista ortopeda prilikom prijamnog ispita te  liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koja se dostavlja pri upisu.

 

Zdravstveni zahtjevi

Uredan vid na daljinu. Uredan stereovid. Uredan sluh. Uredan glas i govor (plesači narodnih plesova, koreografi, pedagozi). Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Uredna funkcija dišnog sustava. Uredna funkcija mišićnokoštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava. Uredna funkcija jetre i bubrega. Uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.

 

Kontraindikacije

 

Oštećenje funkcije vida. Nedostatak stereovida. Oštećenje sluha i razlikovanje visine i boje tonova. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Dišni poremećaji s oštećenjem plućne funkcije. Oštećenja funkcije mišićnokoštanog sustava. Oštećenje funkcije srčano-žilnog sustava. Oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega. Kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.  Oštećenja funkcije mišićno koštanog sustava procjenjuje se na temelju prethodno pribavljenog nalaza i mišljenja specijaliste ortopeda.

Vezani dokumenti:

Pravilnik o elementima i kriterijima za upis učenika u 1.razred srednje škole

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za upis učenika u 1.razred srednje škole

Odluka o upisu ucenika u 1. razred srednje skole u sk.g. 2017./2018.

Brošura – umjetnički programi i odjeli za sportaše

Brošura – redovni učenici

 

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK