sij. 152018
 

Ovaj tjedan Škola za učenike srednje škole organizira predavanje o važnosti pravilne prehrane plesača adolescenata kako bismo potaknuli zdravu prehranu i općenito zdrav način života usklađen s dnevnim obavezama koje pohađanje plesne i redovne škole nameće.

 

O PREDAVAČICI:

Margareta Bolarić rođena je u Zagrebu 1988. godine. Završila je preddiplomski i diplomski studij nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistre nutricionizma. Radi u savjetovalištu za prehranu u Udruzi žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU.

Završila je Osnovnu školu za balet i ritmiku 2003. godine, nakon čega se i dalje aktivno bavi plesom.

 

O PREDAVANJU:

Adolescencija je razdoblje sazrijevanja koje traje od djetinjstva do odrasle dobi, karakterizirano brzim rastom, zbog čega su značajno povećane prehrambene potrebe. Pojasnit ćemo što je to pravilna prehrana, zašto je ona izuzetno važna, kako uskladiti prehrambene potrebe, povećanu tjelesnu aktivnost i školske obaveze.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK