srp. 082016
 

Sve zahtjeve za oslobođenje od plaćanja participacije, kao i dokaze za ostvarenje prava na umanjen iznos participacije temeljem Odluke o iznosu participacije ( navedeno u ugovoru) za školsku godinu 2016./2017. potrebno je Školi dostaviti najkasnije do 25.9.2016. godine.

Zahtjevi koji će biti dostavljeni izvan navedenog roka ( osim novonastalih situacija ) neće se razmatrati.

 

Godišnja participacija roditelja/skrbnika za povećane troškove obrazovanja u školskoj godini 2016./2017. iznosi 1.300,00 kn.

Godišnja participacija roditelja/skrbnika za drugo dijete iz iste obitelji upisano u Školu za balet i ritmiku iznosi  650,00  kuna.

Godišnja participacija roditelja/skrbnika iznosi 100 kn za: a) treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji upisano u Školu za balet i ritmiku, b)učenika korisnika socijalne skrbi, c) učenika dijete poginulog branitelja ili invalida domovinskog rata, d) učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog Nastavničkog  vijeća zbog drugog opravdanog razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije.

Prvi obrok u iznosu od 100,00 kuna plaća se prilikom dostave  upisnice u Školu, a ostatak u 10 jednakih mjesečnih obroka tijekom nastavne godine

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK